BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting.

Het is een proces waarbij een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, tracht de communicatie tussen partijen te structureren en de stimuleren. De bemiddelaar begeleidt de gesprekken opdat men elkaars werkelijke belangen niet alleen hoort, maar ook zou kunnen begrijpen.

Partijen bepalen zelf het tempo van dit proces. De inhoud van de gesprekken blijft strikt vertrouwelijk.

Aangezien de bemiddelaar de communicatie begeleidt, biedt dit partijen de mogelijkheid om zelf tot een oplossing van hun geschil te komen. Hierdoor zal deze oplossing duurzaam zijn, des te meer nu partijen vrijwillig voor bemiddeling kozen.

Uiteraard wordt het bereikte akkoord nadien gehomologeerd door de daartoe bevoegde rechtbank, zodat dit akkoord dezelfde waarde heeft als een vonnis.

Meester Daphné Nachtergaele zal u in deze dossiers als erkend bemiddelaar begeleiden.