Stefaan De Geeter (° Kortrijk) behaalde zijn diploma van kandidaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (KULAK) en studeerde af met onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Mr. De Geeter legt zich in het kantoor vooral toe op het insolventierecht en wordt herhaaldelijk aangesteld als curator.

Zijn interesse gaat ook uit naar het medisch recht en de medische aansprakelijkheid.

Daarnaast was meester Stefaan De Geeter van 2006 tot en met 2018 lid van de Raad van de Orde bij de Balie te Kortrijk en zetelt hij tevens in de Probatiecommissie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.

Sophie De Laere (° Kortrijk) behaalde met onderscheiding haar diploma licentiaat in de rechten aan de KU Leuven.

Zij legde in haar licentie vooral de klemtoon op het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Binnen het kantoor is zij voornamelijk actief in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (arbeidsovereenkomsten – werkloosheid – ziekteverzekering – invaliditeit ) alsook in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht (burgerlijke aansprakelijkheid – lichamelijke schade-arbeidsongevallen).

Zij maakt deel uit van het kantoor sinds januari 1997.

Melanie Lecoutere begon haar studies aan de KULAK in het jaar 1999. Na 2 jaar en na het behalen van haar diploma kandidaat in de rechten, vervolledigde ze haar studies aan de KULeuven en behaalde ze aldaar het diploma van licentie in de rechten.

Na haar universitaire studies volgde Melanie nog een bijkomend jaar sportmanagement aan de Vlekho te Brussel met de bedoeling te belanden in het sportrecht.

In 2005 vangt zij haar stage aan bij Mr. Dany Socquet te Tervuren waar zij zowat alle takken van het recht aanleert.

Na 4 jaar, in 2009, keert zij terug naar haar roots, start zij een eigen kantoor te Heule en wordt ze medewerker bij advocatenkantoor De Geeter, alwaar zij de dossiers familierecht ter harte neemt.

Daphné Nachtergaele studeerde met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Zij is erkend bemiddelaar in familiezaken en wordt ook vaak aangesteld als voorlopig bewindvoerder.

Daphné legt zich in het bijzonder toe op het jeugdrecht, personen- en familierecht, huurrecht en incasso.

In 2016 trad Daphné toe tot het bestuur van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk waarvan zij sedert 2018 ondervoorzitter is.

Anke Platteau behaalde met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de UGent en startte in september 2015 als advocaat aan de Kortrijkse balie.

In november 2016 vervoegde zij met veel enthousiasme ons kantoor waarbinnen zij hoofdzakelijk actief is in het handels- en economisch recht.

Anke neemt daarnaast ook het strafrecht voor haar rekening waar zij met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid de verdediging voert en waar nodig het slachtoffer bijstaat met de nodige empathie.

Laure Persyn (° Kortrijk) studeerde aan de Ugent af als Master in de Rechten. Zij deed reeds ervaring op in de advocatenkantoren Odigo (voorheen Monard d’Hulst) te Kortrijk en Marlex te Brugge. Sinds 2018 vervoegde zij opnieuw de balie van Kortrijk.
Zij specialiseerde zich doorheen haar studies en stagejaren in het sociaal, commercieel en familierecht.

Laure is als telg van bezielde ondernemers steeds gedreven een optimale en pragmatische oplossing te zoeken voor uw vraag. Zij schrijft, waar nodig, tegenpartij aan met scherpe pen maar luistert even aandachtig naar minnelijke voorstellen.

Ann Braeckman behaalde in 2002 met onderscheiding het diploma van Secretariaatsbeheer optie Zakelijk Vertalen en Tolken aan de Hogeschool GENT (Campus BME).

Ann heeft ervaring in de juridische wereld opgedaan tijdens haar tewerkstelling bij een notaris- en advocatenkantoor te Kortrijk, om tenslotte in 2013 ons kantoor te vervoegen.

Ann beheert het agenda en verzorgt de correspondentie, de facturatie, de telefonie en de algemene administratie.