Stefaan De Geeter (° Kortrijk) behaalde zijn diploma van kandidaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (KULAK) en studeerde af met onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Mr. De Geeter legt zich in het kantoor vooral toe op het insolventierecht en wordt herhaaldelijk aangesteld als curator.

Zijn interesse gaat ook uit naar het medisch recht en de medische aansprakelijkheid.

Daarnaast was meester Stefaan De Geeter van 2006 tot en met 2018 lid van de Raad van de Orde bij de Balie te Kortrijk en zetelt hij tevens in de Probatiecommissie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.

Sophie De Laere (° Kortrijk) behaalde met onderscheiding haar diploma licentiaat in de rechten aan de KU Leuven.

Zij legde in haar licentie vooral de klemtoon op het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Binnen het kantoor is zij voornamelijk actief in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (arbeidsovereenkomsten – werkloosheid – ziekteverzekering – invaliditeit ) alsook in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht (burgerlijke aansprakelijkheid – lichamelijke schade-arbeidsongevallen).

Zij maakt deel uit van het kantoor sinds januari 1997.

Anke Platteau behaalde met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de UGent en startte in september 2015 als advocaat aan de Kortrijkse balie.

In november 2016 vervoegde zij met veel enthousiasme ons kantoor waarbinnen zij hoofdzakelijk actief is in het handels- en economisch recht.

Anke neemt daarnaast ook het strafrecht voor haar rekening waar zij met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid de verdediging voert en waar nodig het slachtoffer bijstaat met de nodige empathie.

Cathy Dobbels volgde haar opleiding aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Sinds 2001 is zij werkzaam als advocaat.

Cathy is gespecialiseerd in het brede domein van het personen- en familierecht (zoals echtscheidingen, verblijfs- en onderhoudsregeling voor de kinderen, nalatenschappen).

Daarnaast heeft zij een aanzienlijke expertise in de begeleiding van personen en ondernemingen in financiële moeilijkheden (collectieve schuldenregeling, beslag, faillissementen).

Zij volgde de gespecialiseerde opleiding curator in faillissementen.

Zij heeft tevens ruime ervaring in het contractenrecht, in het bijzonder huur-pacht-koop.

Cathy wil u binnen deze materies graag van dienst zijn voor het verlenen van advies en het voeren van procedures, waarbij zij steeds oog heeft voor de specifieke noden van het dossier en duidelijk overleg met haar cliënten.

Ann Braeckman behaalde in 2002 met onderscheiding het diploma van Secretariaatsbeheer optie Zakelijk Vertalen en Tolken aan de Hogeschool GENT (Campus BME).

Ann heeft ervaring in de juridische wereld opgedaan tijdens haar tewerkstelling bij een notaris- en advocatenkantoor te Kortrijk, om tenslotte in 2013 ons kantoor te vervoegen.

Ann beheert het agenda en verzorgt de correspondentie, de facturatie, de telefonie en de algemene administratie.

Sophie Vanherreweghe heeft ervaring in administratief werk met oog voor sociale aspecten.
Zij is het aanspreekpunt in de bewinddossiers. Daarnaast biedt ze ondersteuning bij de algemene administratieve taken op kantoor.