TWEEDELIJNSBIJSTAND

Als u te weinig bestaansmiddelen heeft, kunt U beroep doen op een pro deo advocaat in het kader van de tweedelijnsbijstand.
Als minderjarige heeft U altijd recht op tweedelijnsbijstand.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen.
Ons kantoor maakt er een punt van om ook een tweedelijnsbijstand aan te bieden in bepaalde materies. Dit strookt met de filosofie van ons kantoor, namelijk dat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle juridische bijstand.

We dienen er wel op te wijzen dat u deze aanvraag zelf moet doen bij het Bureau voor Juridische Bijstand gevestigd in het oude gerechtsgebouw te KORTRIJK (eerste verdieping).

Gedetailleerde informatie vindt u onderaan deze webpagina bij ‘tweedelijnbijstand’.

Op deze site vindt U een aanvraagformulier en een lijst van de documenten die moeten toegevoegd worden bij de aanvraag.